pharmActus

make regulations easy

USŁUGI

Kompleksowe usługi regulacyjno-administracyjne dla firm farmaceutycznych


6022221694

Kompleksowo przygotujemy dokumentację produktu leczniczego niezbędną do wprowadzenia go do obrotu i otoczymy produkt opieką regulacyjno-administracyjną w trakcie jego obecności na rynku.


WYROBY MEDYCZNE

Przygotujemy wszystkie niezbędne dokumenty tak, by wyrób medyczny spełniał wymagania formalno-prawne i mógł bez problemów szybko trafić do obrotu.
 


SUPLEMENTY DIETY

Ocenimy skład opracowywanego suplementu diety pod kątem zgodności z wytycznymi, sprawdzimy jego opakowanie od strony merytorycznej i formalnej oraz pomożemy w przygotowaniu dokumentacji do notyfikacji.


3235810779

Pomożemy w przygotowaniu dokumentacji i opakowania kosmetyku tak, by wszelkie wymagania były spełnione, wyręczając z obowiązku samodzielnego zajmowania się sprawami formalno-prawnymi.


REKLAMA

Sprawdzimy i przedstawimy opinię na temat zgodności z przepisami prawa przygotowanych materiałów reklamowych.
 
 


TŁUMACZENIA

Przetłumaczymy fachowe teksty dotyczące produktów leczniczych, wyrobów medycznych, kosmetyków i suplementów diety w zakresie języka angielskiego i rosyjskiego.