Kosikop Açılış Etkinliği
Açılış
Kosikop Sanayi Sitemizin açılışını değerli katılımcıların eşliğinde 4 Kasım 2017 tarihinde gerçekleştirdik.
Play
Kosikop Açılış Etkinliği
Karşılama
Açılış etkinliğimiz, Tekirdağ Valimiz Sayın Mehmet CEYLAN Beyefendi başta olmak üzere, Çerkezköy Kaymakamımız Sayın Atilla Selami ABBAN, Çerkezköy Belediye Başkanımız Sayın Vahap AKAY, Sayın üyelerimizin ve misafirlerimizin katılımlarıyla başladı.
Play
Kosikop Açılış Etkinliği
Sunum
Etkinlik programının sunumu
Play
Kosikop Açılış Etkinliği
Saygı Duruşu
Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlerimiz için 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı
Play
Kosikop Açılış Etkinliği
Konuşmacılar
Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Gafur Koç'un Konuşması
Play
Kosikop Açılış Etkinliği
Konuşmacılar
Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Halil Eralp'ın Konuşması
Play
Kosikop Açılış Etkinliği
Konuşmacılar
Tekirdağ Valisi Sayın Mehmet Ceylan'ın Konuşması
Play
Kosikop Açılış Etkinliği
Plaket Töreni
Plaket töreni ve bu süreçte emeği geçenlere teşekkürlerin bildirimi
Play
Kosikop Açılış Etkinliği
Kurdele Kesimi
Müzik eşliğinde slayt gösterimi ile birlikte kürsü önünde kurdele kesimi ile açılış gerçekleşti.

Yıllardır üyelerimizin özverili gayretleri, birçok değerli kişi, kurum ve kuruluşun emeklerini ve zamanlarını verip ellerinden gelenin en iyisini yaparak inşaat, alt yapı, enerji, iletişim, güvenlik ve çevre düzenlemelerini bitirdiğimiz bu güzel sanayi sitemizin iş dünyamıza, toplumumuza ve ülkemize hayırlı olmasını dileriz.
Play
Kurdele Kesimi ile açılış
Karşılama
ArrowArrow
Slider

Kamera Sistemleri

Kamera sistemlerimizi kurduk ve faaliyete geçirdik.

Kosikop yönetimi

Bayrak, Flama ve Araç

Bayrağımızı ve flamamızı göndere çektik.
Kooperatife aracımızı aldık.
                                                                                                            Kosikop yönetimi

 

Yapı ruhsatı başvurusu için gereken belgeler

Yapı ruhsatı başvurusu için gereken belgeler

12 Nisan 2018

Kat yapımı için üyelere yazı
(BÄ°LGÄ°LENDÄ°RME)

Sayın Kooperatif üyemiz,

1- İş yerlerine kat yapacak üyelerimiz, kooperatif yönetimi ile işe başlamadan önce mutlaka irtibata geçmeliler.
2- Veliköy Organize Sanayi Müdürlüğüne müracaat ederek, gerekli projeleri yaptırarak ve evrakları tamamlayıp, SGK kurumuna hesap açtırmalı.
İnşaat yapım ruhsatını almadan kesinlikle inşaata başlamamalısınız.
3- Eğer eski proje müellifi (Abdurrahman YÖRDEM) onayını değiştirdiğiniz taktirde doğacak olumsuzluklar için, mal sahibi ve yeni onay sahibi mimar O.S.B. müdürlüğüne sorumluluk taahhüdü vermesi zorunludur.
4- Herkese şahsi tapuları verildiğinden özel mülkünüzün içinde, O.S.B’nin mal sahiplerine tanımış olduğu kat hakkı metrekaresi ve binanın genel statik değerleri dışına çıkmadan yapacağınız tadilat size aittir.
5- Binanızın içinde yapacağınız herhangi bir yapı ve üretimden dolayı meydana gelecek olumsuzluktan kooperatif yönetimi sorumlu tutulamayacaktır.
6- Kooperatif binalarının prefabrik yapısı üretilirken yapılan kolon ve guseler komşu ile ortak olduğundan kat yapacaklar duvar içinde kalan tarafa mutlaka ilave kolon dikmelidirler. Aksi takdirde yan komşu panelleri sökülmek zorundadır. Ara kat kirişleri yerine konduktan sonra paneller yeni duruma göre tadil edilmelidir.
7- Kat yaparken mutlaka itfaiye onayı ile çalışılmalıdır.
8- Kıreyn guseleri 5 tona kadar yük taşımaktadır. Daha ağır vinç yapacaklar, mutlaka yapı statiğini etkilemeyecek yeni vinç kolonları yapmak zorundadır.

Değerli üyemiz:
Çalışanlar kendileri, kiraya verenlerin kiracıları Site yönetim planına uymak zorundadır.
Kanuni yaptırımlara mahal verilmemelidir. Kanuni takibe düşen olumsuzluklardan kooperatif yönetimi sorumlu değildir. Yapılan olumsuzluktan mal sahibi ve kiracı müteselsil sorumludur. Kiracılarınızı uyarınız.
Huzurlu ve sağlıklı iş yerleri yaşamımız dileği ile

KOSÄ°KOP SANAYÄ° SÄ°TESÄ°
İŞLETME KOOPERATİFİ
YÖNETİM KURULU

Sayın: KOSİKOP SANAYİ SİTESİ İŞLETME KOOPERATİFİ ÜYELERİ ve KİRACILARI
(BÄ°LGÄ°LENDÄ°RME)

1- 03/Mart/2018 tarihinde kooperatifimizin genel kurulu yapıldı.

2-
a) Yönetim kurulu:
Asil üyeliklerine: Gafur KOÇ, Hayri GÜNDOĞDU, Ali BOZBAY, Samet AKTAĞ, Mehmet ELMACIOĞLU
Yedek üyeliklere: Mehmet Ali PARLAK, Mustafa DİNÇER, Necmettin TEMEL, Fatih ATAK, Mahmut BOZKURT, dört yıllık seçilmişlerdir.
b) Denetim Kurulu:
Asil üyeliklerine: Sami DOĞRAMACI, İbrahim Halil ERALP
Yedek üyeliklere: Bora YÜKSEL, Fevzi ERDOĞAN seçilmişlerdir.

3-
a)
2018 yılı işletme aidatları (m² x 1 TL + KDV) olarak kabul edilmiştir.
b) Aidatlar avans olarak alındığından tahakkuk eden ay peşin olarak alınmalıdır. Bu zamana kadar bir ay gecikmeli alındığından devamlı ödemeler aksamakta idi. Genel kurul 2017 döneminden kalan Şubat ayı aidatı ile 2018 yılı Mart ayı aidatının bir defaya mahsus ikisinin mart ayında alınarak bu eksikliğin giderilmesini kararlaştırdı. Geciken aidat ödemelerinden aylık %3 vade farkı uygulanacaktır.
c) Aidatlarda ödenmeme durumunda, iş yerleri kirada olan ortaklara, telefon ve mail ile yönetim tarafından bilgi verilmesi (aidat borçlarından, mal sahibi ve kiracı müştereken ve müteselsilen sorumludurlar. Yönetim planı 34. madde.

4- Genel kurulda alınan karar ile yönetim planına  uymayan  ortak alanları   işgal edenlerden işgaliye bedeli olarak günlük m² başına 10 TL + KDV ceza kesilecektir. Ayrıca  rahatsız eden, aykırı davranma, zarar verme gibi davranışlarda bulunanlar yönetim planı 39. maddeye istinaden cezai işlemler uygulanacaktır.  Ã–demeyenler yine müştereken icra takibine alınacaktır.  Yönetim planı 28. maddesi 8. bendine göre kafes ve akvaryum hayvanları dışında hayvan beslenemez.

5- Kooperatiften resmi belge talep edildiğinde geçmiş borçları ödeme zorunluluğu vardır. Borç ödenmeden belge verilmeyecektir.

6- Tahmini bütçede gösterilen ek bütçe ( m² x 1 TL x 4 ) Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos aylarında KDV’siz olarak ödenmesi kabul edilmiştir.

Gafur KOÇ                       Hayri GÜNDOĞDU                                Ali BOZBAY        

                 Samet AKTAĞ                                     Mehmet ELMACIOĞLU

S.S. KOSÄ°KOP SANAYÄ° SÄ°TESÄ° İŞLETME  KOOPERATÄ°Fİ’NÄ°N 2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

S.S. Kosikop Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi’nin 2017 yılı olağan genel kurul toplantısı yapılmak üzere 03/03/2018 tarihinde, Cumartesi günü, saat 13:00’de “Abdi Ä°pekçi Cad. Özel Ä°dare İş Merkezi Kat:4 Daire:441 Bayrampaşa/Ä°STANBUL” adresinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ä°stanbul Ticaret Ä°l Müdürlüğü Temsilcisi Devrim  DEMÄ°RCAN gözetiminde toplanıldı.

Genel kurul toplantısına başlamadan önce yapılan incelemede;

  • Genel Kurul toplantısına ait davet ilanın 13.02.2018 tarihli Sabah gazetesinde toplantının yeri ve gündemi gösterilerek ilanın yapıldığı Ortaklara gündemi içeren davet mektuplarının 96 ortağa 24.01.2018 tarihinde Bayrampaşa PTT Şubesinden taahhütlü olarak gönderildiği,
  • Yönetim Kurulunca 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 26. maddesindeki niteliklere ve Ortaklar Kayıt Defterindeki kayıtlara uygunluğu onaylanıp hazırlanan ve  ortakların imzasına sunulan ortaklar listesinde kayıtlı 96 (doksan altı) ortaktan 17 (on yedi) ortağın asaleten, 19 (on dokuz) ortağın vekaleten  katılımı ile  toplam 36 (otuz altı) ortağın hazır bulunduğu, toplantının açılması için gerekli çoğunluğun mevcut olduğu anlaşılmıştır.
  • Ayrıca kooperatif ve üst kuruşlarının Genel Kurullarında bulundurulacak Ticaret Bakanlığı Temsilcilerinin nitelik ve görevleri hakkında tüzük ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünün 21.03.2017 tarih ve (genelge 2017/1) sayılı genelgesinde yer alan temsilcinin toplantı öncesi görev, yetki ve sorumluluklarını belirten hükümler yerine getirilerek gerekli incelemeler ve tespitler yapılmıştır.

Toplantıya katılan Bakanlık Temsilcisi Genel Kurula hitaben bilgi verdi.

Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Gafur KOÇ tarafından saat 13:00’ de açıldı.

 

Gündem Maddeleri:

Madde 1- Divan teşekkülüne geçildi. Divan heyeti için tek liste sunuldu. Yapılan oylamada Divan Başkanlığına Hayri GÜNDOĞDU, katip üyeliğe Mehmet ELMACIOĞLU, Oy sayım memuru Bora YÜKSEL oy birliğiyle kabul edildi. Divan tutanaklarının imzalanması oy birliğiyle divana yetki verildi.

Madde 2- Atatürk ve şehitlerin anısında bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Madde 3- 2017 yılına ait Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma Raporu Başkan Gafur KOÇ tarafından üyelere okundu. Söz alan olmadı.

Madde 4- 2017 yılına ait Denetim Kurulu Raporu Bora YÜKSEL tarafından okundu. Söz alan olmadı.

Madde 5- 2017 yılına ait bilanço ve gelir-gider farkı hesapları Bora YÜKSEL tarafından okundu.

Madde 6- 2017 yılı raporlar gelir gider farkı hesabı bilanço müzakereye açıldı. Yapılan oylamada 2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bilanço, Gelir Gider Fark Hesapları ve Denetim Kurulu Raporu oy birliğiyle kabul edildi.

Madde 7- Yönetim ve Denetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrasına geçildi. Yapılan oylamada Yönetim kurulu ve Denetim Kurulu  Ã¼yeleri ayrı ayrı ibra edildiler. Yönetim kurulu ve Denetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

Madde 8-

a- 2018 çalışma raporu ve tahmini bütçe Ali BOZBAY tarafından okundu. Müzakereye açıldı. OSB yetkilisi tarafından bölgeye yapılacak olan teknik okulla alakalı üyelere bilgi verildi. İ. Halil ERALP söz aldı. OSB ile kooperatifin arasındaki ilişkiyi açıkladı. Gafur Koç okuduğu tahmini bütçeye katılmadığını bildirdi. OSB sayesinde elektrik ve telefon alt yapısının yapıldığını aktardı. Buradaki Vali beyin etkisini belirtti. Ayrıca kapıya kadar gelecek olan doğalgaz hattı için kolon hattı yapılması gerektiğini vurguladı. İ. Halil ERALP alternatif bir bütçe planlaması sundu. Yönetim tarafından 4 (dört) ay süreyle toplanması planlanan paranın 12 (on iki) ay süresince toplanmasını ve doğalgaz işinin de bu sene hallolması için bütçe toplanmasını istedi. Gafur KOÇ söz aldı. Gazdaş’ın işinin 7-8 ay süresi zarfında süreceğini belirtti. Bunun için şimdiden karar alamaya gerek olmadığını belirtti. Gerekirse Olağanüstü Genel Kurul yapılabilir dedi.

b- Bora Yüksel sözü aldı. Aidat konusundaki kendi dükkanının iki katlı olduğunu alt katta 3 metre yükseklik bulunduğunu, düz giriş 900 m² dükkanlarla aynı aidatı ödediğini ve bunun hakkaniyetsiz olduğunu belirtti. Ara katlarda ve bodrum katlarda aidatın oran usulüyle alınmasını teklif etti. Yüksel Hukuk çalışanı Avukat Levent YÜKSEL yönetim planı 33-c bendine göre işlem yapılmasını önerdi. Bora Yüksel bu konuya muhalefet şerhi koyduğunu belirtti ve kayda alınmasını istedi. Hayri GÜNDOĞDU sözü aldı. 2015 yılında pay başına alınan 800,00 TL’nin tekrardan oylanmasını önerdi. Oylamaya sunuldu. Oybirliğiyle kabul edildi. Ä°. Halil ERALP’in 12 (on iki) ay boyunca yatırım aidatı önerisi oylandı. 12 kabul  (on iki) 16 (on altı) red oyuyla reddedildi.  Yönetimin teklifi olan metrekare başına 1 (bir) TL + KDV  işletme aidatı alınmasına. Ayrıca Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos aylarında yatırım aidatı olarak 1 (bir ) TL KDV dahil alınmasına oy birliğiyle karar verildi.

c-  Yönetim kurulu üyeleri için yıllık toplam brüt 98.000,00 TL,  denetim kurulu için 17.250,00 TL brüt huzur hakkı ödenmesine oy birliğiyle kabul edildi.

d- Bütçede fasıllar arası aktarma yapma yetkisi Yönetim kuruluna oy birliğiyle yetki verildi.

Madde 9-  Yönetim ve Denetim Kurullarının seçilmesine geçildi. Ramis ÖZTÜRK  söz aldı. görev sürelerinin 4 yıl olmasını önerdi. Yapılan oylamada oy birliğiyle kabul edildi. Yönetim Kurulu asil üyeliğine Gafur KOÇ, Hayri GÜNDOĞDU, Ali BOZBAY, Samet AKTAĞ , Mehmet ELMACIOĞLU, Yedek üyeliklere Mehmet Ali PARLAK, Mustafa DÄ°NÇER, Necmettin TEMEL, Fatih ATAK, Mahmut BOZKURT 4 yıllığına oy birliğiyle seçildiler. Denetim kurulu asil üyeliğine de Sami DOĞRAMACI, Ä°. Halil ERALP, yedek üyeliklere Bora YÜKSEL, Fevzi ERDOĞAN 4 yıllığına oy birliğiyle seçildiler.

Madde 10- OSB yetkili organlarında görev yapacak temsilcinin belirlenmesine geçildi. Genel olarak ortaklardan Hayri GÜNDOĞDU önerildi. Oy birliğiyle kabul edildi.                            

Madde 11- Ödemelerini zamanında yapmayan ortaklara uygulanacak gecikme zammının belirlenmesine geçildi. Hayri GÜNDOĞDU söz aldı. Aidat ödemelerini zamanında yapmayanlar hakkında bir caydırıcılık olması gerektiğini belirtti. Yönetim Kurulunun önerisi olan aylık  %3 gecikme faizi önerisi oylamaya sunuldu oybirliğiyle kabul edildi.

Madde 12-  Hayri GÜNDOĞDU söz aldı. Ortak alanlarda gereksiz işgaliye yapanlara m² başına ceza uygulanmasını istedi. İşgaliye bedeli olarak günlük m² başına 10 TL + KDV olarak uygulanmasını önerdi. Oylamaya sunuldu. Oy birliğiyle kabul edildi.

Madde 13- Kamu kurum ve idareleriyle gerekirse OSB’ye taahhüt veya teminat verilmesi. Kooperatifin kat malikleri kurulu adına dava açması, ortak mülklerin kiralanması gerektiğinde tapuya kiralama şeri verilmesi, sitenin kooperatif tüzel kişiliğince yönetilmesi, tapuda tescilli site yönetim planının uygulanması konularında Yönetim Kuruluna oy birliğiyle yetki verildi.

Madde 14- Dilek ve temennilere geçildi. İ. Halil ERALP söz aldı. Kooperatif ortaklarının görüşü alınarak, çatılara güneş paneli konulması, duvarlara reklam tabelası asılması ve baz istasyonu taleplerinin değerlendirilmesi hususlarının görüşülmesi yönünde gündeme madde eklenmesini istedi. Bakanlık temsilcisi gündem dışında başka bir maddenin eklenmemesi gerektiğini bildirdi. Fakat Yönetim Kurulu alınacak olan bu kararın kooperatifin yararına olduğunu belirterek oy birliğiyle gündeme aldı. Konunun değerlendirilmesi için Yönetim Kuruluna oy birliğiyle yetki verildi.

 Başka görüşülecek konu kalmadığından toplantı tutanağı genel kurulda okundu. Ä°tirazın ve şerh koyanın olmadığı görüldüğünden toplantı Divan Başkanı tarafından saat 15:30’da kapatıldı.

İşbu tutanak toplantı mahallinde saat 16:00 yazılarak imza altın alındı. 03/03/20018

 Bakanlık Temsilcisi                                                                 Divan Başkanı
Devrim DEMÄ°RCAN                                                             Hayri GÜNDOĞDU

            Katip Üye                                                                Oy Sayım Memuru
Mehmet ELMACIOĞLU                                                             Bora YÜKSEL

Kosikop Sanayi Sitesi'nde bulunan iş yerlerinden biri tam size göre...

Kooperatifimiz 1996 yılında kurulmuştur. İstanbul Gaziosmanpaşa Taşoluk beldesinden arazi temin edilmesi düşünülmüş, baraj havzası olması nedeniyle vazgeçilmiştir.

Çerkezköy Veliköy Organize Sanayi Bölgesinde iki ada üzerinde bulunan sitemizin inşaatı 2015 yılında tamamlanmış, tapular kat mülkiyeti olarak üyelerimize dağıtılmıştır.

2016 yılı sonu itibari ile Yapı Kooperatifi'nin görevi tamamlanacak ve 2017 Genel Kurulunda İşletme Kooperatifi'ne geçilmiştir.

Emeği geçen herkese teşekkür eder saygılarımızı sunarız.

Kosikop Sanayi Sitesi
Yönetim Kurulu

Kosikop Açılış Etkinliği

Kosikop Sanayi Sitemizin açılışını değerli katılımcıların eşliğinde 4 Kasım 2017 tarihinde gerçekleştirdik.

Açılışımız, Tekirdağ Valimiz Sayın Mehmet CEYLAN Beyefendi başta olmak üzere, Çerkezköy Kaymakamımız Sayın Atilla Selami ABBAN, Çerkezköy Belediye Başkanımız Sayın Vahap AKAY, Sayın üyelerimizin ve misafirlerimizin katılımlarıyla Mustafa Kemal ATATÜRK ve şehitlerimiz için 1 dakikalık saygı duruşu ile başladı.

İstiklal Marşı’mızın ardından protokol taktidimi ile devam eden açılışımızda, Kosikop Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Gafur KOÇ ve Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın İbrahim Halil ERALP konuşmalarını yaptılar. Tekirdağ Valimiz Sayın Mehmet CEYLAN’ın konuşmasının ardından plaket törenimizi gerçekleştirerek bu süreçte emeği geçen herkese temsili olarak teşekkürlerimizi sunduk.

Dünden bugüne bu meşakkatli süreci özetleyen bir slayt gösterimiz müzik eşliğinde arka planda devam ederken, kürsü önünde açılış için kurdele kesimini gerçekleştirdik.

Açılış etkinliğimiz misafirlerimize yemek ve içecek ikramlarımız ile devam etti.

Yıllardır üyelerimizin özverili gayretleri, birçok değerli kişi, kurum ve kuruluşun emeklerini ve zamanlarını verip ellerinden gelenin en iyisini yaparak inşaat, alt yapı, enerji, iletişim, güvenlik ve çevre düzenlemelerini bitirdiğimiz bu güzel sanayi sitemizin  iş dünyamıza, toplumumuza ve ülkemize hayırlı olmasını dileriz.


Kosikop Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Gafur Koç’un açılış konuşma metni:

Sayın valim
Sayın belediye başkanım
Sayın kaymakamım
Sayın kamu kurum temsilcileri
Sayın tüzel kurum temsilcileri
Sayın hanımefendiler beyefendiler
Bugün, mutlu ve gururlu günümüzde davetimize teşrifleriniz bizi onurlandırdı.

Kooperatifimiz, 1996 yılının ekim ayında kuruldu. Uzun bir süre uygun arazi aradık. 2002 yılında Trakya’dan bir ışık doğdu. Takip ettik. İşte buradayız.
Ne mutlu bize ki Trakya ailesinin bir üyesi olduk.
(Konuşmanın devamı için buraya tıklayın ...)

.