GPA s.c.
GNIEWOSZ PUCHALSKA ARCHITEKCI
ul. Pocztowa 30, 70-360 Szczecin
tel. 091 8123331
Stworzyć przestrzeń / wykorzystać ograniczenia / nadać sens miejscu/ kreować formę/ być w zgodzie z genius loci / tworzyć zabudowę identyfikowalną i rozpoznawalną / wykorzystać rangę i znaczenie miejsca/

(661) 487-3300
saintling
© copyright GPA s.c. Gniewosz Puchalska Architekci

Najlepszy serwis komputerowy w szczecinie, naprawa komoputerów, odwirusowanie systemów itp